Werkwijze

Fabulor werkt met de bekende PDCA-cyclus, maar voegt daar de IMWR-cirkel aan toe.
Op die manier ontstaat een consistente en procesmatige aanpak op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg.

PDCA-cyclus: Plan - Do - Check - Act

De PDCA-cyclus is een cyclus die zo op het oog nogal logisch lijkt maar in de praktijk zelden als geheel wordt toegepast.

 1. Plan (Ontwerp)
  Lukt doorgaans wel.
 2. Do (Voer uit)
  Maar zonder Do zal de organisatie buitengewoon kort bestaan.
 3. Check (Controleer)
  Het probleem ontstaat vaak bij de stap Check.
 4. Act (Stel bij)
  En dan volgt de stap Act waarin maar zelden een grondige evaluatie wordt uitgevoerd.

Check richt zich in veel gevallen alleen op cijfermatige resultaten maar geeft weinig tot geen invulling aan de procesmatige en de menselijke maat van het Do. Daarom blijft de stap Act vaak achterwege. Want een Act die geen rekening houdt met de mensen die het moeten doen, is een lege Act.

De IMWR-cirkel: Inspireren - Mobiliseren - Waarderen - Reflecteren

De IMWR-cirkel is complementair aan de bestaande, rationeel getinte, PDCA-cyclus. Zij geeft invulling aan meer mensgerichte, sociaal-culturele aspecten die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren. Het is de cirkel van de menselijke maat.

 1. Inspireren
  Inspireren is het prikkelen van de geest, het genereren van nieuwe ideeën, het creëren van een gevoel van betrokkenheid en uitdaging. Het elkaar enthousiast maken voor de bestaansreden van de organisatie, haar positie en kracht. Het ontwikkelen van een toekomstperspectief en ontdekken van mogelijkheden tot verbeteren en vernieuwen. De missie en visie van de organisatie komt hier tot uitdrukking.
 2. Mobiliseren
  Mobiliseren is het benutten van de inspiratie; het aanwenden en ontwikkelen van de capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen in en rond de organisatie (medewerkers, ouders, partners, bestuurders), om het toekomstperspectief, de doelstellingen en plannen van de organisatie te realiseren.
 3. Waarderen
  Waarderen betekent dat de leiding in overleg met medewerkers en andere betrokkenen bepaalt wat werkelijk van waarde is in het licht van haar missie en visie. Waarderen betekent ook oog en respect hebben voor elkaars rol en bijdrage, het beantwoorden van de behoeften van medewerkers aan erkenning voor gepleegde inspanningen en behaalde resultaten in lijn met de doelstellingen van de organisatie.
 4. Reflecteren
  Reflecteren betekent de tijd nemen om terug te kijken op de resultaten die zijn behaald en de manier waarop dat is gebeurd. Het doel is op basis daarvan te leren. Reflectie kan plaatsvinden op diverse niveaus: het individu, het team of de organisatie als geheel.

  Reflecteren omvat ook het spiegelen met anderen. De tijd nemen om met elkaar te overdenken en te bespreken waar het nu eigenlijk allemaal om ging, waar het goed gaat, waar de zorgen zitten, wat er mogelijk of moeilijk was of zal worden. Het vraagt om een open cultuur waarin de dialoog hierover gevoerd wordt in het besef dat dit bijdraagt aan het verwezenlijken van ambities, dan wel het bouwen aan een mooie toekomst. En waarin met bezieling, inspiratie en motivatie voor en van eenieder die bij de organisatie is betrokken, wordt samengewerkt.