Wat kan Fabulor voor uw organisatie betekenen?

Interim management

Fabulor loodst uw organisatie door een turbulente periode.

Of Fabulor houdt uw organisatie op koers in de periode dat een leidinggevende ontbreekt.

Maar ook kan Fabulor Interim management worden ingezet voor verandermanagement of projectmanagement, naast directie of teamleiders. Als ondersteuning en richtinggever.

Coaching

Fabulor coacht leerkrachten en jonge (beginnende) leidinggevenden met als doel plezier in het werk terug krijgen of behouden.

Fabulor ondersteunt met het ontwikkelen van een schoolbreed gedragen visie en met teamontwikkeling.

Advies

Fabulor biedt advies en hulp bij het schrijven van schoolplannen en onderwijs- ondersteuningsvraagstukken.